Hans Nielsen
- 8.05.1771

Hans Nielsen

Personhistorie

Død

Inden 8 maj 1771

Skifte

Fra 8 maj 1771 til 10 juli 1771 1

Familie


Ægtefælde

Susanna Christiana Nielsdatter (1739 - 1830)

Vielse: 24 november 1765, Øster Egede Kirke (A) 2

Kilder

1:

Skifteprotokol: Jomfruens Egede gods, folie 257-259:
Vis

Registrerings- og vurderingsforretning den 8. maj 1771, skifte den 10. juli 1771 efter afgangen gårdmand Hans Nielsen i Tågerup.

Uddrag:

Enke: Susanne Nielsdatter - med lavværge Lars Nielsen.

Arvinger:

1) Rasmus Hansen, 3 år gammel.

2) Niels Hansen, ¾ år gammel.

Formynder for de 2 umyndige drengebørn: Deres farbror Thomas Nielsen.

Overværende ved skiftet, en bror til den afdøde: Daniel Nielsen i Druestrup. (Kommentar: Han er enkens bror)

Ved skiftet nævnt enkens fæstemand: Jørgen Sørensen.

Vurderingsmænd: Jørgen Rasmussen i Atterup og Knud Christiansen i Tågerup.

Boet vurderet til 149 rdl. Boets samlede udgifter opgjort til 241 rdl.

2:

Kirkebog: Øster Egede 1760-1819, opsl. 43
maps/m23d76/zoom14labelAZ55X28088Y12X09181&id=1168

Geodata

A: 55.28088,12.09181

Øster Egede Kirke, Øster Egede S, Fakse H, Præstø A

Aktiver zoom