Mette Pedersdatter
6.11.1688 - 27.11.1758

Mette Pedersdatter

Personhistorie

Født

Beregnet 6 november 1688 1

Død

27 november 1758, Villerslev S (A) a, 2

70 år gammel

Familie


Ægtefælde

Peder Jensen Uhrbrand (1691 - 1764)

Vielse: ~ 1716


Vis efterkommere

Noter

a:

Tandrup-Kovstrup skifteprotokol 1728-1847:
Vis

Arweafkald efter Mette Pedersdatter, Villerslev. Død 27 Novb 1758. E: Peder Jensen Uhrbrand. B: Jens Pedersen, i Stervboet, Christen Pedersen, Villerslev, Karen Pedersdatter g Jens Madsen sst, Johanne Pedersdatter.


Da wi underskrewne arwinger efter afg Mette Pedersdatter, død i Villerslev 27 Novb 1758 og efter hendes efterladte Mand Peder Jensen Uhrbrand, som tillige med wores yngste Bror Jens Pedersen beboer en gaard her i Villerslev, tilhørende Major Poul von Klingenberg, ieg Christen Pedersen Uhrbrand en søn af ermelte forældre nu boende i Villerslev, ieg Jens Madsen og af Villerslev paa min Hustrue Karen Pedersdatters hendes wegne og den yngste Datter Johanne Pedersdatter hendes wegne wores owennewnte kiære fader Peder Jensen ere saaledes med meer bemte kiære fader og Elskelige Broder Jens Pedersen foreenede om den arf der kunde tilfalde os efter wores kiære forældre, saawel efter wores Sal Moder som efter wor kiære fader, naar hand wed døden skulle afgaae etc.

Kilder

1:

Kirkebog: Villerslev 1757-1814, opsl. 103:
Vis

Anført alder ved død: 70 år 21 dage

2:

Kirkebog: Villerslev 1757-1814, opsl. 103
maps/mfc602/zoom14labelAZ56X8198Y8X4888&id=52

Geodata

A: 56.8198,8.4888

Villerslev S, Hassing H, Thisted A

Aktiver zoom