Hans Peter Hansen
9.05.1892 -
Ane Christensen
-
Frederik Ferdinand Hansen
-

Friskolelærer Hans Peter Hansen

Personhistorie 1

Født

9 maj 1892, Brændeskov (A) 2, 3

Døbt

19 juni 1892, Vejstrup Valgmenighedskirke (B) 2, 3

Beskæftigelse

Lærer.

Fra 1919 til 1922, Refs Vindinge Friskole (C) 4

Beskæftigelse

Lærer.

Fra 1922, Rødding Friskole (E) 4

Familie

Forældre

Ane Christensen ( - )
Frederik Ferdinand Hansen ( - )

Søskende

Karl (Fynbo) Hansen (1885 - )


Ægtefælde

Anna Kirstine Marie Petersen (1894 - )

Vielse: 21 september 1919, Bregninge Kirke (D) a, 3


Vis efterkommere

Noter

a:

Forlovere:
Vis

Husmand Peder Mathiesen Petersen, Skovby Mark.

Førstelærer Magnus Frederk Kristian Petersen, Skovby Skole

Kilder

2:

3:

4:

fynhistorie.dk, Refs Vindinge Friskole:
Vis

Refs Vindinge Friskole

Skrevet af Birte Fahnøe Lund, 22 November, 2006 - 18:01

... Margrethe Dons ledede friskolen i halvandet år. Dernæst ansattes Anna og Peter Hansen, det var i 1919. Der var igen ved at falde ro over sindene, men økonomien kneb det slemt med efter skolestriden i 1917-18. For at skaffe penge til lærerløn og afdrag på bygningerne blev flg. foranstaltninger forsøgt.

Fra Johs. Garnæs Petersens erindringer:

"Man greb så til den udvej at leje loftsværelserne ud og lade denne husleje indgå som en del al lærerens løn. ... Peter Hansen kunne fortælle om en forfærdelig lejer, der var farlig for sine omgivelser, når han fik noget i hovedet; han drev det til at ligge i vejgrøften og passe folk op bevæbnet med en kølle. Til sidst lykkedes det dog at få ham sagt op. Ellers kom skolens daglige liv nu ind i en mere rolig gænge."

...

Der blev nu dannet to menigheder, "Ryslinge grundtvigske Valgmenighed", hvor Thorvald Knudsen var præst, og Ryslinge Valgmenighed, hvor Rørdam var præst....

Johs. Garnæs Petersen skriver:

"Det var vist temmelig umuligt at holde sig passiv i denne strid, som i alt fald satte meget ondt i gang, hvor den gik dybest i sindene. Peter Hansen tog parti imod Rørdam, og dermed var hans stilling som lærer undergravet. I slutningen af september 1922 rejste lærerparret herfra og til Rødding Friskole i Salling, hvor de fik blivende virkeplads i mange år."

...

maps/ma3e3c/labelAZ55X13129Y10X61393labelBZ55X10937Y10X71295labelCZ55X28009Y10X68678labelDZ54X89426Y10X30992labelEZ56X64381Y8X80656&id=1010

Geodata

A: 55.13129,10.61393

Brændeskov, Gudbjerg S, Gudme H, Svendborg A

maps/ma3e3c/&zoom=14&markers=label:A|55.13129,10.61393

B: 55.10937,10.71295

Vejstrup Valgmenighedskirke, Vejstrup S, Gudme H, Svendborg A

maps/ma3e3c/&zoom=14&markers=label:B|55.10937,10.71295

C: 55.28009,10.68678

Refs Vindinge Friskole, Refsvindinge S, Vindinge H, Svendborg A

maps/ma3e3c/&zoom=14&markers=label:C|55.28009,10.68678

D: 54.89426,10.30992

Bregninge Kirke, Bregninge S, Ærø H, Svendborg A

maps/ma3e3c/&zoom=14&markers=label:D|54.89426,10.30992

E: 56.64381,8.80656

Rødding Friskole, Rødding S, Rødding H, Viborg A

maps/ma3e3c/&zoom=14&markers=label:E|56.64381,8.80656
-
+
-
Aktiver lokalkortene