Jens Rasmussen
- 11.07.1722

Jens Rasmussen

Personhistorie

Død

Inden 11 juli 1722 1

Familie


Ægtefælde

Karen Jensdatter ( - 1716)

Ægtefælde

Maren Jensdatter ( - )

Vis efterkommere

Kilder

1:

Skifteprotokol: Jomfruens Egede gods, LAK 321-156, 1.protokol 1720 - 1754, fol.: 12-16.:
Vis

Uddrag af skifte:

Skifte den 11.juli 1722 efter afgangen (gårdmand) Jens Rasmussen Godiske, som boede og døde i Hyllede.

Enke: Maren Jensdatter (stedmor til børnene).

Arvinger – hans børn:

1) Rasmus Jensen, 25 år gammel.

2) Peder Jensen, 22 år gammel.

3) Jens Jensen, 19 år gammel.

4) Ellen Jensdatter, gift med Lars Nielsen i Hovby.

5) Bodil Jensdatter, 16 år gammel.

6) Maren Jensdatter, 12 år gammel.

Formynder for børnene: Erich Gede i Hyllede.

Boet vurderet til 207 rdl.Overskud i boet på ca.24 rdl.

Gården: Stuelængen, 10 fag. Østre længe, 6 fag. Søndre længe, 12 fag.