Sara Shasha
1942 -
Salima Nahum
1909 - 23.01.1999
Varda
- ~ 4.04.1968
Shaul Nahum
- 1951
Jehezkel Ezra Shasha
1898 - 21.04.1978
Miriam
- 1955
Shlomo Shasha
- 1961

Sara Shasha

Personhistorie

Privat

Familie

Forældre

Salima Nahum (1909 - 1999)
Jehezkel Ezra Shasha (1898 - 1978)

Søskende

Eliahu (Eli) Shasha (1929 - )

Rachel Shasha (1932 - 2009)

Rebecca Shasha (1937 - )