Johannes Theodor Christoffer Hansen
24.11.1881 - 1.08.1953
Anna Jensine Frederikke Petersen
15.05.1856 - 14.12.1933
Margrethe Sophie Larsen
14.11.1828 - 14.03.1901
Maren Christensdatter
22.04.1787 - 23.01.1839
Jens Larsen
10.04.1785 - 30.06.1861
Christoffer Andreas Petersen
15.02.1827 - 7.03.1901
Ane Jørgensdatter
5.04.1795 - 29.01.1865
Frederik Petersen
14.11.1789 - 22.06.1834
Ole Hansen
7.02.1855 - 23.01.1930
Ane Sophie Nielsdatter
23.02.1826 - 10.11.1866
Karen Pedersdatter
12.11.1798 - 4.06.1879
Niels Christensen
1791 - 10.02.1881
Hans Olsen
30.01.1826 - 14.10.1878
Maren Pedersdatter
24.08.1783 - 6.06.1853
Ole Svendsen
16.11.1777 - 4.09.1831

Johannes Theodor Christoffer Hansen

Personhistorie 1, 2, 3, 4

Født

24 november 1881, Ryesgade 114 (A) 5

Døbt

15 januar 1882, Skt. Jakobs Kirke (B) 5

Uddannelse

Optaget i "De Forenede Kirkeskoler".

~ 1893, De Forenede Kirkeskoler (C) 2

Beskæftigelse

Kontorelev.

~ 1898 2

Uddannelse

Vesterbros Seminarium.

1899 2

Bopæl

Mellem 1 maj 1899 og 1 november 1901, Lægeforeningens Boliger (D) 6

Eksamen

Lærereksamen.

1902, Vesterbros Seminarium (E) 2, 3

Bopæl

Fra 1 november 1905, Trepkasgade 5 (F) a, 6

Beskæftigelse

Andenlærer.

1906, Brande skole (G)

Medstifter af den socialdemokratiske forening

1911, Brande S (H) 2

Formand for den socialdemokratiske forening

Fra 1914 til 1930, Brande S (H) 2

Medlem af sognets hjælpekassebestyrelse

Fra 1917 til 1921, Brande S (H) 2, 3

Socialdemokratiets folketingskandidat i Givekredsen

Fra april 1920 2

Medlem af sognerådet

Fra 1921 til 1925, Brande S (H) 2, 3

Medlem af Vejle skatteråd

Fra 1925 til 1935, Vejle (J) 2, 3

Indvalgt i landstinget (for 5. kreds)

Johannes Hansen i bogen Rigsdagens Medlemmer gennem 100 aar

1928 2

Medlem af Vejle amtsråd

Fra 1928 til 1936, Vejle (J) 2, 3

Skrev sammen med borgm. P. Christensen bogen "Kommunalkundskab"

1933 2

Kirkeminister i Staunings 2. ministerium

Staunings 2. ministerium, Johs. Hansen stående nr. 3 fra højre

Fra 4 november 1935 til juli 1940 2, 3

Medlem af folketinget (valgt i Odense)

Fra 1939 til 1947 2, 3

Partisekretær

Fra 1941 til 1945 2, 3

Medlem af landstinget

Fra 1948 2, 3

Død

1 august 1953, Munkeskovvej 1 (K) 7

71 år gammel

Begravet

6 august 1953, Bispebjerg Kirkegaard (L) 7

Familie

Forældre

Anna Jensine Frederikke Petersen (1856 - 1933)
Ole Hansen (1855 - 1930)

Søskende

Christian Oluf Theodor Emanuel Hansen (1884 - )

Julie Margrethe Sophie (Ulla) Hansen (1889 - 1949)

Signe Marie Magdalene Hansen (1894 - 1953)


Ægtefælde

Johanne Kirstine (Hanne) Damsgaard (1892 - 1960)

Vielse: 13 december 1914, Ting Jellinge Kirke (I) 8


Vis efterkommere

Noter

a:

Johannes' morbror Karl Ludvig Petersen bor ved folketællingerne 1901 og 1906 i Trepkasgade 5 henholdsvis 2. og 3. sal

Kilder

1:

2:

3:

Kraks Blå Bog 1949:
Vis

HANSEN Johannes fh. Kirkeminister; i. 24. Nov. 1881 i Kbhvn.; Søn af Havnearbejder Ole Hansen (død 1930) og Hustru Anna f. Petersen (død 1933); gift (13. Dec. 1914) m. Johanne H., f. 26. April 1892 i Hellerød paa Thyholm, Datter af Tømrermester Johan Christian Damsgaard (død 1916) og Hustru Maren f. Søgaard (død 1903).


Lærereks. (Vesterbros Seminarium) 1902; Lærer i Brande 1906-36; Medlem af Hjælpekassebestyrelsen 1917-21, af Sogneraadet 1921-25, af Vejle Skatteraad 1925-35 og af Vejle Amtsraad 1928-36; Landstingsmand 1928; Kirke- minister i Ministeriet Stauning 1935-40; Folketingsmand 1939-47; tingvalgt Landstingsmand 1948; Partisekretær i Socialdemokratisk Forbund 1941-45; Medlem af Det Kir- kepolitiske Udvalg fra 1936 til dets Ophør, af Arbejder- bevægelsens Erhvervsraad, af Bestyrelsen for Det Koope- rative Fællesforbund 1941-45, af Forretningsudvalget for Arbejdernes Oplysningsforbund 1942-45, af Forretnings- udvalget for Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn. 1942-45, af Bestyrelsen for Kbhvns Telefon Akts. 1945-46 og fra 1948, af Overbevillingsnævnet fra 1943 samt af Undervisningsministeriets Kommission af 1945 om de sønderjydske Skoleforhold


Medforfatter af P Christensen og Johs. Hansen: Kommunalkundskab.


Adresse: Munkeskovv. l, Kbhvn. Ø.

4:

Rigsdagens Medlemmer gennem 100 aar, Bind III:
Vis

Hansen, Johannes Theodor Christoffer, f. 1881, fhv. Minister. Landstingsmand for 5.Kreds 1. Oktober 1928 - 3. April 1939, Folketingsmand for Odense Amtskreds 3. April 1939-28. Oktober 1947 og tingvalgt Landstingsmand fra 1. Janu ar 1948. — Socialdemokratiet.

Født 24. November 1881 i København, Søn af Havnearbejder Ole Hansen; gik i Randersgades Skole 1887- 92 og paa De forenede Kirkeskoler 1892-96.Han var ansat paa et Handelskontor i København 1896-99, besøgte 1899-1902 Ves terbros Seminarium, hvorfra han tog Lærereksamen 1902. Han vikarierede som Lærer paa Landet fra 1902 til 1906, da han fik Ansættelse ved Brande Kommuneskolevæsen, hvortil han var knyttet til 1935, da han blev Minister.

Johannes Hansen var Medlem af Brande Sogneraad 1921-25, af Vejle Amtsraad 1928- 36, af Hjælpckassebestyrelsen 1917-21 og af Vejle Amts Skatteraad 1925-35. Han var med en enkelt Afbrydelse Formand for Socialdemokratisk Forenin g i Brande og Omegn siden 1914 og var Partiets Kandidat ved Folketingsvalgene i Give-Kredsen fra April 1920 til 1935. Han valgtes til Landstingsmand 1928 og var Medlem af Landstinget, til han valgtes ind i Folketinget fra Odens e Amtskreds ved Valget 1939. 1. Januar 1948 valgtes han til tingvalgt Landstingsmand. Han var Kirkeminister i Staunings andet Ministerium fra 4. November 1935 til 8. Juli 1940, derefter var han Partisekretær i Socialdemokratis k Forbund 1941-45.

Han er Medlem af Arbejderbevægelsens Erhvervsraad, af Bestyrelsen for De kooperative Fællesforbund 1941-45, af Forretningsudvalget for Arbejdernes Oplysningsforbund 1942-45 og af Forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisatio n i København 1942- 45, Medlem af Bestyrelsen for Københavns Telefon Akts. 1945-46 og fra 1948, af Overbevillingsnævnet fra 1943 samt af Undervisningsministeriets Kommission af 1945 om de sønderjyske Skoleforhold. Han har samm en med Borgmester P. Christensen forfattet Grundbogen: Kommunalkundskab, 1933.


Bricka II. Fog-Petersen: Vor Regering og Rigsdag, 1938. Blaa Bog.

5:

Kirkebog: Skt. Jakob 1878-1890, opsl. 76

6:

Politiets registerblade: Station 7 (Østerbro), rulle 0013, registerblad 579:
Vis

Station 7 (Østerbro), rulle 0013, registerblad 579

Udfyldelsesdato: 1-5-1899

Personer

Hovedperson

Johannes Theodor Christoffer Hansen , 24-11-1881 , København

Stillinger: Lagerist

Adresser

1-5-1899: Lægeforeningens Boliger 13 C

1-11-1901: Frameldt

1-11-1905: Trepkasgade 5, 1.

7:

Kirkebog: Lundehus 1953-1971, opsl. 243

8:

Kirkebog: Ting Jellinge 1892-1928, opsl. 80
maps/m9a1c5/labelAZ55X697561Y12X576287labelBZ55X70347Y12X5763labelCZ55X68128Y12X571labelDZ55X7015Y12X5754labelFZ55X69429Y12X56985labelGZ55X9464Y9X12341labelHZ55X9464Y9X12341labelIZ55X299593Y11X464297labelJZ55X70924Y9X53608labelKZ55X7183Y12X5564labelLZ55X71373Y12X53141&id=5

Geodata

A: 55.697561,12.576287

Ryesgade 114, København Ø

maps/m9a1c5/&zoom=14&markers=label:A|55.697561,12.576287

B: 55.70347,12.5763

Skt. Jakobs Kirke, Skt. Jakob S, Sokkelund H, Københavns A

maps/m9a1c5/&zoom=14&markers=label:B|55.70347,12.5763

C: 55.68128,12.571

De Forenede Kirkeskoler, Nørregade 37, København

maps/m9a1c5/&zoom=14&markers=label:C|55.68128,12.571

D: 55.7015,12.5754

Lægeforeningens Boliger, Københavns A

maps/m9a1c5/&zoom=14&markers=label:D|55.7015,12.5754

E:

Vesterbros Seminarium (Ukendt)

F: 55.69429,12.56985

Trepkasgade 5, Københavns A

maps/m9a1c5/&zoom=14&markers=label:F|55.69429,12.56985

G: 55.9464,9.12341

Brande skole, Brande S, Nørvang H, Vejle A

maps/m9a1c5/&zoom=14&markers=label:G|55.9464,9.12341

H: 55.9464,9.12341

Brande S, Nørvang H, Vejle A

maps/m9a1c5/&zoom=14&markers=label:H|55.9464,9.12341

I: 55.299593,11.464297

Ting Jellinge Kirke, Ting Jellinge S, Vester Flakkebjerg H, Sorø A

maps/m9a1c5/&zoom=14&markers=label:I|55.299593,11.464297

J: 55.70924,9.53608

Vejle

maps/m9a1c5/&zoom=14&markers=label:J|55.70924,9.53608

K: 55.7183,12.5564

Munkeskovvej 1, København Ø

maps/m9a1c5/&zoom=14&markers=label:K|55.7183,12.5564

L: 55.71373,12.53141

Bispebjerg Kirkegaard, København NV

maps/m9a1c5/&zoom=14&markers=label:L|55.71373,12.53141
-
+
-
Aktiver lokalkortene