Christen Jensøn Bache
- 5.12.1738

Christen Jensøn Bache

Personhistorie

Stævner Niels Pedersen Toppenberg

22 januar 1728, Herredstinget i Grurup (B) 1

Død

Inden 5 december 1738, Tvolm (C) 2

Begravet

5 december 1738, Ydby kirkegård (D) 2

Familie


Ægtefælde

Maren Pedersdatter ( - )

Vielse: 30 juni 1686, Ydby Kirke (A) 3


Vis efterkommere

Kilder

1:

Sydthy Aarbog, Årgang 1993. Aspekter af Flarup Bys historie o. 1700 - 1750:
Vis

. . .

I forbindelse med retshandlinger møder vi glimtvis Niels Pedersen. Således blev han af Christen Bach, fæster i Bakgården i Tvolm stævnet at møde til herredstinget i Grurup torsdag den 22. januar 1728. Niels Pedersen mødte selv op, men havde Mathias Cabbel af Lemvig som kurator til at føre sin sag.

Baggrunden var, at Niels Pedersen i 1727 havde købt 3 par stude af Christen Bach. Men, til betaling heraf manglede der endnu ved mortendagstide 20 rdl. Derfor gik Niels Pedersen til herskabet i Boddum Bisgaard (captain Oluf Thot) ”i tanke dér, at have fået nogle penge.” Da det mislykkedes, gik Niels Toppenberg til ladefogden på Boddum Bisgaard og lånte 20 rdl danske, for dermed at betale sin gæld hos Christen Bach. Nogle dage derefter gik Niels Toppenberg til Christen Bachs gård og talte med manden selvo g leverede ham de mellemværende 20 rdl. Da pengene var talt, sagde Christen Bach:

”Du skall have noget igen for det, ieg er dig skyldig”, leverede saa Niels Toppenberg 6 mk af samme penge.

Derfor tilbød Niels Toppenberg at gøre sin ed for retten, hvilket Christen Bach gerne tillod, og erklærede sig herefter i alle måder at være tilfreds og fornøjet, hvorpå Niels Toppenberg gjorde sin korporlig ed, at det nu var fuldt vitterligt, at han havde betalt Christen Bach de nu anmeldte 20 rdl, den sidste skilling med den første. Derpå aflagde han sin ed med oprakte fingre.

2:

Kirkebog: Boddum-Ydby 1733-1809, opsl. 316

3:

Kirkebog: Boddum-Ydby 1669-1734, opsl. 327
maps/mefbca/labelAZ56X70848Y8X41102labelBZ56X79124Y8X44273labelCZ56X70514Y8X41548labelDZ56X70849Y8X41099&id=627

Geodata

A: 56.70848,8.41102

Ydby Kirke, Ydby S, Refs H, Thisted A

maps/mefbca/&zoom=14&markers=label:A|56.70848,8.41102

B: 56.79124,8.44273

Herredstinget i Grurup, Visby S, Hassing H, Thisted A

maps/mefbca/&zoom=14&markers=label:B|56.79124,8.44273

C: 56.70514,8.41548

Tvolm, Ydby S, Refs H, Thisted A

maps/mefbca/&zoom=14&markers=label:C|56.70514,8.41548

D: 56.70849,8.41099

Ydby kirkegård, Ydby S, Refs H, Thisted A

maps/mefbca/&zoom=14&markers=label:D|56.70849,8.41099
-
+
-
Aktiver lokalkortene