Gustav Weniger
-

Gustav Weniger

Personhistorie a

Onkel Weniger

Familie

Ægtefælde

Rudolfine Resel Grünfeld (1885 - 1924)

Vis efterkommere

Noter

a:

Se familiebilleder: 'Familien Grünfeld m. fl.'.