Tips til udskrivning

Tips til udskrivning

Slægtsregisteret:

Før du udskriver registeret skal du gøre følgende:
 • Vælg sideopsætning  fra fil-menuen.
 • I papir  vælg A4.
 • I overskrift  og underskrift  slet alt der står.
 • I orientation  vælg liggende.
 • I marginer  skriv følgende:
 •   
  Venstre:  10mm Højre:  10mm
  Top:  20mm Bund:  0mm
 • Vælg OK.
 • Vælg nu den side i registeret du vil udskrive.
 • Vælg med musen den del af registeret du vil udskrive, men start altid foroven hvor der står FORNAVN. (Hvis du ikke begynder herfra vil listen blive udprintet med forkerte kolonnebredder, således at nogle bliver for brede og andre helt forsvinder).
 • Vælg udskrivning  fra fil-menuen.
 • I udskrivningsområde  vælg markering.
 • I kopier  vælg antallet af kopier du ønsker.
 • Vælg OK.

Slægtsregisteret v. h. a. Excel: (anbefales)

Hvis du har Excel og Internet Explorer i din PC'er:
 • I Internet Explorer: Gå ind på den side i registeret du vil udskrive. Åben registeret I Excel ved klik på    i menulinien.
 • -  Du kan nu enten vælge at udskrive hele siden ved at klikke på ,
  - eller du kan vælge hvilken som helst del af registeret (kolonneoverskrifterne vil automatisk komme med) og derefter:
  • Vælg udskrivning  fra fil-menuen.
  • I udskrivningsområde  vælg markering.
  • I kopier  vælg antallet af kopier du ønsker.
  • Vælg OK.


Forord til familieblade:

 • Hvis du vælger at udskrive en side af gangen ved hjælp af markering skal du (tilsvarende registeret) vælge overskriften med.
 • Teksten er vist på skærmen med hvid skrift men bliver automatisk udskrevet med sort skrift på hvid baggrund. Også linkene i teksten (som er vist på skærmen med orange skrift) bliver automatisk udskrevet med sort skrift.

Familieblade:

 • Der er brugt mange timers arbejde for at få familiabladene til at ligne de oprindelige blade så godt som muligt (inclusiv valg af fonter og ordenes fordeling på linierne). Da bogstavernes bredde på tryk ikke er helt identisk med deres bredde på skærmen, kræver det ekstra tilpasning at få ordenes fordeling på linierne i den trykte udgave til at være identisk med fordelingen på skærmen. Også dette er der taget højde for, men hvis det er glippet nogle steder så meddel mig derom.
 • Enkelte steder i bladene har link. Disse er vist på skærmen med orange skrift men bliver automatisk udskrevet med sort skrift.
 • Linkene nederst på siderne (til næste spalte, til næste side) udskrives automatisk ikke.