Registeret er lavet med inspiration fra det register, som Folmer Hansen i sin tid offentliggjorde i familiebladet i 40'erne og er opbygget efter samme system.

For at lette navigeringen i registeret, er de 9 søskendes navne anført udfor det sidetal, hvor deres del af listen starter (listen med 3. generation er ufuldstændig).
Nummeret anført efter hver person, er antallet af registrerede efterkommere (incl. personen selv).

1. gen.
2. generation
3. generation

 

I  alt  593  personer  i  registeret 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hjælp  med  at  samle  manglende  oplysninger

 

Der mangler stadig oplysninger om Dorthea's, Sofie's og Titte's efterkommere.

Hvis du kan tilføje eller rette noget i registeret, så send en e-mail.

Anetavler

Anetavler

 

Størstedelen af oplysningerne om Johan Christian Damsgaard & Maren Christensen's aner er indhentet fra Kjeld Skou Andersen's hjemmeside 'Slægtstavler for Kjeld Skou Andersen og Lisbeth Risbjerg Thomsen'. Tak for hjælpen.