NR. 1 til 8

6
Familien DAMSGAARD m. fl.
JUNI

HVEM ER VI OG HVORMANGE ER VI ?

Nedenfor bringes en Liste over Slægtens Medlemmer, forsaavidt det har været mu- ligt at faa fat i de rigtige Navne og Datoer. Det siger selv, at de Datoer og Adresser, der mangler eller eventuelt er ukorrekte, bør

være i Orden til næste Nr., saaledes at vi da kan have en fuldstændig Liste over samt- lige Slægtens Medlemmer. Alle Rettelser sendes straks altsaa med det samme! til Bladets Adresse.

Navn

født d.

Adresse    

Johan Christian Damsgaard

....................

30末12末33
(død 10末2末16)
Maren Søgaard

....................................

30末  8末47
(død 3末4末03)
Dorthea Damsgaard

..............................

27末  8末69
Hareskovby.
g. m. Rasmus Hansen

...........................

7末  9末69
(død 7末3末24)
Anna Hansen

....................................

16末  3末97
(død 1922)
Johannes Bassehave Hansen

................

20末  6末98
Eskemosegaard, Svansbjerg pr.
g. m. Sigrid f. Petersen

.....................

12末  6末98

Herfølge, Tlf. Herfølge 29.

Ellen Bassehave Hansen

..................

15末  2末22
 
Grethe Bassehave Hansen

................

15末  2末22
 
Anna Dorthea Bassehave Hansen

.......

27末  5末23
 
Ragnhild Bassehave Hansen

..............

1末10末25
 
Henrik Bassehave Hansen

.................

23末  6末28
 
Jørgen Bassehave Hansen

.................

9末  5末33
 
Bodil Bassehave Hansen

..................

??末 ??末??
 
Margrethe Hansen

..............................

19末  8末00
(død 1920 )
Christian Hansen

..............................

2末  1末04
(død 1918 )
Aage Hansen

.....................................

28末  5末06
Nørrebrogade 7, Randers.
g. m. Rigmor f. Rasmussen

.................

??末 ??末??
 
Ole Damsgaard Hansen

....................

10末  2末30
 
Lis

...............................................

??末 ??末??
(død      末    末    )
Karen

...........................................

10末  9末??
 
Elin

.............................................

29末11末??
 
Svend Hansen

...................................

15末  4末08
Hareskovby, Tlf. Hareskovby
g. m. Gudrun f. Jørgensen

..................

24末10末18
   44.
Ingeborg Hansen

................................

11末  9末10
Hareskovby.
Kirsten Damsgaard Hansen

................

14末  5末32
 
Maren Sofie Damsgaard

.........................

29末  2末72
(død 19末1末10)
g. m. Frederik Martin Hansen

................

29末10末71
Nygade 33, Skern.
Folmer Hansen

.................................

10末  5末98
Nordborggade 10, Kbhvn. Ø.
g. m. Ella Metha Edith f. Nommesen

...

29末  9末00

Tlf.. Øbro 2803 v.

Jørgen Folmer Hansen

.....................

31末10末22
 
Kirsten Folmer Hansen

....................

28末  4末24
 
Kjeld Folmer Hansen

......................

29末12末27
 
Gunver Folmer Hansen

....................

20末  3末30
 
Alfred Christian Hansen

.....................

10末  1末00
Adr. ukendt.
g. m. Ernestine (U. S. A.)

..................

Adr. ukendt.
Gladys Hansen

...............................

Adr. ukendt.
En Søn, død 7 Mdr. gl. 1928.