NR. 1 til 8

1942

Familien DAMSGAARD m. fl.
5

l. Maj 1942, idet Adressen fra denne Dato vil være Jessensgade 9 2. Vi har her lejet en dejlig Lejlighed med 3 Værelser, 2 mindre Værelser, (Linoleum overalt), Bade- værelse og 2 Loftsværelser foruden Pulter- kammer, Viktualiekælder, Brændselskælder og Cyklerum, Vaskerum paa Loftet med to Kedler –– alt dette for mindre, end vi gav i Nordborggade, og vi regner med at faa det lige saa hyggeligt. Og saa er det lige paa Byens Strøg, lige ved Banegaar- den og lige ved Gerningsstedet«.

Vi glæder os. Kom og se.

E. og F.    

SMAA-NYT

Titte Vang i Gentofte har det ikke saa godt for Tiden, og der er Tale om Ind- læggelse paa Hospital for Operation.

*

Af Ellens Brev fremgaar det, at det er vanskeligt at faa Forbindelse med Familien paa Thyholm. I et senere Brev fortæller Ellen nu, at hun ved at telefonere til Gen- tofte har talt med Maja, som har været paa Thyholm i Julen, og faaet at vide, at alt staar vel til.

Saa ved vi det.

*

Hans Arnold Damsgaard har købt Ejen- dommen Brogade 9, Varde, hvor nu Pou- line og Christen atter bor, og hvorfra de fleste af Familien har gode minder om storslaaet Gæstfrihed.

*

Ved en beklagelig fejl er en Linie fal- det ud i fødselsdagslisten i sidste Nr. Det er Anna Damsgaard, Thyholm, det er gaaet ud over. Hun havde Fødselsdag paa Aarets sidste Dag og forhaabentlig har det alligeve1 været en god Dag.

*

Knud Damsgaard Hansen maser i denne Tid rigtig paa. Det gælder den afsluttende Eksamen, og vi haaber i næste Nr. at kunne melde om et godt Resultat.

I Østsjælland verserer for Tiden Rygter om, at en Mand i Randers fusker med at lave Likører. Vi skal ved Lejlighed under- søge Sagen og berette om Resultatet.

*

Næste Nr. vil udkomme i Marts Maa- ned – hvis ikke Stoffet vælter ind; men det gør det næppe.

 FØDSELSDAGE

Januar:

3.

Johannes Vang, Fraugde.

9.

Lisa Vang, København.

10.

Alfred Hansen, U. S. A.

21.

Rigmor Bjerg, Oxbøl.

23.

Axel Andreassen, Faarevejle.

25.

Pouline Damsgaard, Varde.

28.

Kathrine Damsgaard, Søndbjerg.

31.

Hans A. Damsgaard, Varde.

*

Februar:

1.

Johan Sigfred Vang, København.

10.

Ole Damsgaard Hansen, Randers.

15.

Ellen Bassehave Hansen, Lyngby.

15.

Grethe Bassehave Hansen, Svansbjerg.

15.

Rigmor Risbjerg Thomsen, Aarhus.

16.

Marie Lundberg, Varde.

25.

Kristian Risbjerg Thomsen, Kirke Saaby.

*

Marts:

1.

Rigmor Hansen, Randers.

1.

Birgit Damsgaard, Esbjerg.

2.

Knud Damsgaard Hansen, København.

4.

Julie Lundberg, Esbjerg.

5.

Chr. Bjerg, Oxbøl.

8.

Rigmor Danielsen, Esbjerg.

9.

Ellen Risbjerg Thomsen, Kirke Saaby.

14.

Gudrun Andreassen, Faarevejle.

16.

Titte Vang, Gentofte.

16.

Mary Leiner, København.

17.

Poul Damsgaard, Varde.

20.

Gunver Folmer Hansen, Horsens.

24.

Harriet Damsgaard, Thyholm.

25.

Vita Damsgaard, Varde.

30.

Hans Chr. Lundberg, Esbjerg.

Udgivet og redigeret af Folmer Hansen, Fabrikvej 14, Horsens.

Tryk: F. Schur & Co. A-S., Horsens.