NR. 1 til 8

6
Familien  DAMSGAARD  m. fl.
AUGUST

Tirsdag Morgen fortsatte vi til Horsens, videre over den interessante Ry Flyveplads til Himmelbjerget. Derfra gik Turen til Silkeborg, hvor vi slog Teltet op. Onsdag fik vi Besøg i vor Sommervilla af Frederik Hansen fra Skern. Folmer havde inviteret ham til Frokost, som vi desværre maatte indtage dels paa Knæ i Teltet og dels iført Regnfrakker udenfor paa en Bænk.

Torsdag Morgen pakkede vi og startede med Randers som Maal, men ved Lauer- bjerg station gav vi op efter at have kørt, mest gaaet 40 km med en masse Heste- kræfters vind og sol lige imod. Det var himmelsk at komme i Hus hos Aage og Rigmor i Randers.

Fredag Morgen tog vi til Aarhus. Vinden var bedre, men Solen stegte –– vi drak 5 Liter Kærnemælk for en samlet sum af 50 Øre paa den Tur. Da Teltpladsen laa langt uden for Aarhus, foretrak vi »at leje os ind«. Vi fandt et baade godt og billigt Logis i Sømandshjemmet, som laa lige ved Havnen, og Lørdag Kl. 17 stod vi atter i Køben- havn efter at have set nye Egne, talt med fremmede Mennnesker og tilbragt Tiden i frisk Luft. En ideel Maade at holde Ferie paa –– for u n g e Mennesker , men træt- tende for os over 40, og da vi nu har befartet samtlige danmarks Hovedveje og en mængde Biveje, er dette Afsnit sluttet. Næste Aar tager vi paa Pensionat! Var det forresten ikke en Idé, at Familiemedlem- merne, der kunde, holdt Ferie samtidig og traf Aftale om at tilbringe Ferien sammen. Det gør jo ikke noget, om vi bliver mange. Vi kan i saa Fald okkupere et Pensionat. Det er jo saa moderne.

–– Nu er der i vor Husstand kun Jørgen, der ikke har afsluttet sin Ferie. Han »feri- erer« paa »Knuthenland« Gods paa Lolland som Høsthjælp. Det er eget Arrangement, men da han længes efter legemligt Arbejde, er der jo Haab om, at han faar Lysten styret. Hans Chef har ellers givet ham 50 Kr. at holde Ferie for.

Til slut vil jeg takke for de forskellige Invitationer, vi efter Folmers Meddelelse

her i Bladet om Ferieturen har modtaget. Som det ses Af foranstaaende er alle lykke- ligt undgaaet Konsekvenserne.

Med Hilsen til samtlige Familier

Ella Folmer Hansen.  

FERIEN ENDT

Pastor Arnold Vang m.Familie har væ- ret paa Ferie ved Vesterhavet og ved Gen- nemrejse besøgt Familien i Varde og Ox- bøl, hvor de tog en af Chr. Bjergs Drenge med – – og leverede ham tilbage saa sol- brændt som en Neger; efter hvad Rigmor skriver.

Som bebudet i sidste Nr. har Knud Dams- gaard Hansen og Frk. Ruth været paa en længere Tur: Kirke Saaby –– Faarevejle –– Kalundborg –– Aarhus –– Brande –– Varde –– Oxbøl –– Esbjerg –– Fraugde Præste- gaard –– Sandved –– København (puh ha). Alt er vel overstaaet, men de er næsten slidt endnu mindre.

Christian og Erik Risbjerg Thomsen har ligeledes været paa Tur i Jylland og bl. a. gæstet Varde.

FØDSELSDAGE I SEPTEMBER

2.:
Carl Alfred Damsgaard, Varde, 35 Aar.

3.:
Peder Damsgaard, Søndbjerg, 37 Aar.
10.:
Karen Hansen, Randers, 8 Aar.
11.:
Ingeborg Hansen, Hareskov, 31 Aar.
12.:
Peter Lundberg, Varde, 73 Aar.
13.:
Ejvind Damsgaard Hansen, Køben-
havn, 10 Aar.
20.:
Hans Lundberg, Esbjerg, 28 Aar.
29.:
Ella Folmer Hansen, Kbhvn., 41 Aar.

I sidste Nr. Af Bladet er –– i Henhold til Slægtsregisteret, hvortil ingen Rettelse var indgaaet –– opgivet, at Jørgen Andreassen, Faarevejle, har Fødselsdag den 20. August. Fødselsdagen er imidlertid først den 31. August.

Udgivet og redigeret af Folmer Hansen, Nordborggade 10, 4, København Ø.

TRINITATISTRYKKERIET,KBHVN.