NR. 1 til 8

6
Familien DAMSGAARD m. fl.
JUNI

?

Det er et slemt Tegn i et Slægtsregister. Skal vi ikke se at faa det udryddet, saa det er helt i Orden

Udgivet og redigeret af Folmer Hansen, Nordborggade 10, 4, København Ø.

TRINITATISTRYKKERIET,KBHVN.