NR. 1 til 8

1942

Familien DAMSGAARD m. fl.
5

Nielsen hedder hun. Blandt mange Fortrin kan nævnes –– og dette er ikke betyd- ningsløst –– at hendes Far er fra Styvel paa Thyholm (Maja kender Familien og siger god for den).

Mogens har herved allieret sig med Thy- holmere og andre undertrykte Nationer for at skaffe sig en Plads i Solen . . .

*

. . . og Knud har faaet 19½ i den juri- diske Del af Embedseksamen, et Resultat af baade Flid og Held, dog navnlig det første . . .

*

. . . Kusine Mary Leiner har været syg et Stykke Tid –– Nyresten og deslige –– og saa er der det med, at de jo har lejet Lejlighed med Børneværelse o. s. v., det forpligter . . .

*

. . . og saa har vi forresten moret os over Moster Ellen, der lader trykke Fælles- brev –– og endda har sendt Julebrev uden Frimærker baade til moster Titte og til Moster Hanne, saa de maatte betale 40 Øre for at faa Brevet! Ja, Moster Ellen slipper billigt fra Brevskriveriet . . .

*

. . . ak, gid Damsgards Børnebørn var lige saa sparsommelige som hans Børn. Men vi har altid villet gaa ind ad Sving- dørene –– ja, var det mon ikke ogsaa vore Mødres Drøm, at vi opaa skulde lære at gaa ind ad de store Døre, men ogsaa gaa rank ud . . .

*

. . . Vi kan vel ikke blive anklaget for Rygtesmederi ved at fortælle, at det har været det koldeste her i København i flere Generationer - men I har vel heller ikke haft det for godt i saa Henseende. Nu glæder vi os til Sommeren . . .

*

. . . hos os staar alt godt til. Vi havde større Familiefødselsdag forleden . . .

1.-2.    

VELKOMMEN I FAMILIEN !

Bodil.

Som andetsteds omtalt er Familiekredsen blevet forøget med et nyt Medlem, idet Mogens Damsgaard Hansen har giftet sig med Bodil Marie f. Nielsen, som hermed bydes velkommen i Familiekredsen.

Der knytter sig til denne Begivenhed det morsomme Moment, at hendes Far er født i Styvel paa Thyholm og har en Sø- ster boende der og en anden Søster, som er gift Ined en Fætter til Poul i Styvel (Majas far). Bodils Far har været Værk- fører paa Flydedokken i mange Aar, men de sidste 12-15 Aar har han været Inspek- tør paa Skibsværftet i Nakskov.

Billedet er et Amatørbillede, som er taget i Casablanca i Marokko, hvor Bodil har været Lærerinde for den danske Kon- suls Børn. Hun har ogsaa været et Par Aar i Finland. hvor hendes eneste Søster ef gift med en Kaptajn, som sejler med Damperen »Arcturus«, der gaar i fast Fart med finske Børn. Søsteren er »Lotte« og har lige været her nede med et Hold Børn.

For Tiden bor det unge Par i Lipkes- gade paa Østerbro, men fra 1. April er Adressen Tirsbækvej 3, 1. Sal, Vanløse, lige i Nærheden af Aalekistevej, hvor Mogens er i Gang med et stort Vejarbejde, som vil tage lang Tid.