NR. 1 til 8

1941
Familien DAMSGAARD m. fl.
3

TIL FARMORS 70-AARS FØDSELDAG

Se, hvor stolt fra Stangens Top

vajer flag for festen,

over alt nu lyser op

Smil til Hædersgæsten.

Syvti Aar    et Spand af Tid   

fuld af Kærlighed og Flid

gennem Kamp og Sejre,

jo, det maa vi fejre.

Fra de Jyders Land du kom

derfra Godtfolk stammer!

ud omkring og se dig om,

hvor man Lykken rammer.

Men paa "Hannesborg" paa Fyn

ramtes du af Amors Lyn,

og naar den Ild fænger,

kommer man ej længer.

Saa paa Fyn i mange Aar

fik du da din Gerning,

gennem Flid til gode Kaar

rulled' Lykkens Terning.

Faldt end Skygger paa din Vej

den slags helt man undgaar ej

dog vi ser dig smile

i din Aftenhvile.

Sydfyn  末  Nordfyn  末  Sjællands Jord

her lidt syd for Køge

saa ved Hareskov mod Nord

nu man skal dig søge.

Her du nyder Fred og Ro,

Lunt og godt ved Skovens Bo

hos de kære tvende

som en Tak vi sende.

Kære Farmor, Mormor, Mor,

Moster med forresten,

i Familiekredsen stor

altid Hædersgæsten.

Faldt der Torne paa vor Vej,

Kom vi altid trygt til dig,

Fred og stille Hygge

gjorde os da trygge.

Gid da Aftenrødens Skær

Mildt paa dig maa falde,

Saadan lyder Ønsket her

Taktfast fra os alle:

Gid dit Helbred du maa faa,

Saa du rask iblandt os gaa.

Kom saa, Piger, Drenge:

Farmor leve længe!

Dortheas Humør, fordi hun ikke kan læse, men hun er glad for Radioen, da hun stadig er interesseret i, hvad der sker.

Der er noget ved Dorthea, som minder om Far. Hendes Hage ligner Fars, og hun har et lille træk ved Munden, som har stor magt. Spørg hendes Børn, om de ikke, selv nu de er voksne, har stor Respekt for det lille Træk. Hun er ogsaa mere værdig og stille, end vi andre, Niels undtaget. En af de unge i familien sagde engang: "Jeg kan bedst lide Moster Dorthea, hun siger ikke saa meget." Ja, vi kan alle godt lide Moster Dorthea, og vi haaber, hun maa faa Lov at leve endnu en god Stund. Hendes Liv har været rig paa baade sorger og Glæ- der, det har Folmer saa smukt skrevet i det

lille Digt til hendes 70 aars Dag. Maaske vil han gøre os den Glæde at trykke det i vort lille Familieblad.

Hanne.  

MOSTER DORTHEAS FØDSELSDAG
d. 22 Juli

forløb festligt og fornøjeligt som sædvanlig. Flaget var hejst. Bekentskabskredsen i Ha- reskoven havde sendt smukke Blomster, Fa- milien mødte opfor at gratulere og med- bragte nyttige Gaver. Og saa kom der na-